Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112
  • EN
  • DE

Historia Trzemeszna

Trzemeszno położone jest na pojezierzu gnieźnieńskim, nad Jeziorem Kościelnym i Popielewskim. Miasto zamieszkuje blisko 8 tys. ludności. Gmina ma charakter miejsko – wiejski i Pełni ona funkcję lokalnego centrum przemysłowo – handlowo – usługowego. Przez Trzemeszno przebiega linia kolejowa o znaczeniu krajowym: Poznań – Inowrocław – Toruń oraz regionalna droga krajowa nr 15 Gniezno – Strzelno.

W 1760 r. urodził się w tutaj pułkownik Insurekcji Kościuszkowskiej (1794) — Jan Kiliński (zm. 1819). Na obecnym pl. Kilińskiego stoi kuty w piaskowcu pomnik bohaterskiego szewca (Z. Dunajewski, 1960), odsłonięty w dwusetną rocznicę jego urodzin. Ważny punkt na trasie Szlaku Piastowskiego.

W X i XI w. nad Jez. Trzemeszeńskim, w sąsiedztwie obecnego kościoła, istniał gród obronny. Utrwalona tradycja związana ze św. Wojciechem głosi, że w X w. założył on w Trzemesznie klasztor Benedyktynów i że ciało jego spoczywało w tutejszej świątyni przed złożeniem w Gnieźnie.

Prawa miejskie otrzymała przed 1368 r. Częstym gościem bywał w Trzemesznie Władysław Jagiełło, po zwycięstwie pod Grunwaldem odbył stąd pieszą pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Miasto, położone przy ruchliwym trakcie z Gniezna do Torunia i dalej na Litwę, w XV–XVI w. przeżywało okres rozwoju.

Obecnie Trzemeszno ma charakter przemysłowo-rolniczy.

Warto zobaczyć

  • Plac położony w zachodniej części miasta nosi imię opata Michała Kosmowskiego, twórcy sławnego gimnazjum trzemeszeńskiego - budynek kolegium ufundowanego w 1773 r. na wzór Collegium Nobilium Konarskiego w Warszawie. Wychowankami gimnazjum trzemeszeńskiego byli m.in. Jędrzej Śniadecki, Stefan Garczyński, Marian Langiewicz, Jędrzej Moraczewski, Klemens Tomczek, Józef Chociszewski, Hipolit Cegielski.

  • Zachodnią pierzeję placu zajmuje Bazylika Wniebowzięcia NMP. Przebudowany i rozbudowany w 2 poł. XVIII w. Od kościoła czterorzędowa aleja wiedzie do cmentarza, na którym znajduje się m.in. stary, wykonany z ciosu granitowego, nagrobek Grzegorza Kłejpudy (zm. 1867 r.) „żołnierza Kościuszki”; mogiła 11 powstańców z 1848 r., mogiła 53 mieszkańców miasta rozstrzelanych przez hitlerowców i grób 16 powstańców wielkopolskich.

  • Na południe od pl. Kosmowskiego, przy ul. Mickiewicza, kompleks szpitala św. Łazarza ufundowany w latach 1781–85 przez opata Michała Kosmowskiego. 

  • Zabytkiem o ponadstuletnim rodowodzie jest wysoka wieża ciśnień, stojąca od 1905 r. w południowej części miasta i do dziś pełniąca swoją funkcję. 

  • W budynku Szkoły Podstawowej mieści się Muzeum Regionalne ze zbiorami przedstawiającymi dzieje miasta od czasów najdawniejszych do II wojny światowej.

  • 9 km na północ od Trzemeszna, na skraju urozmaiconego terenu (pagórki, lasy, jeziora), niewielka wieś Ławki, miejsce urodzenia Hipolita Cegielskiego (1818–1868), nauczyciela, filologa, twórcy zakładów HCP w Poznaniu.
Adres hotelu
Hotel Pietrak Gniezno
ul. Chrobrego 3
62-200 Gniezno
Kontakt