Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112
 • EN
 • DE

Dojazd

Gniezno znajduje się na Szlaku Piastowskim, dlatego też często polecane jest turytom z Torunia, oddalonego zaledwie o 90 km od Pierwszej Stolicy Polski. Podobnie pątnicy z Lichenia (70 km od Gniezna) często łączą pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego z Pielgrzymką do grobu św. Wojciecha

Przez miasto prowadzi droga krajowa nr 5 i zarazem trasa europejska E261 Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Gdańsk. Około 20 km na południe – we Wrześni – przebiega także autostrada A2 Świecko – Poznań – Warszawa. Najbliższy port lotniczy zlokalizowany jest w Poznaniu (ok. 50 km).

Do Pierwszej Stolicy Polski można dojechać autobusem, samochodem oraz oczywiście pociągiem. Gniezno jest ważnym węzłem kolejowym, przez który przebiegają linie na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej bezpośrednio przy Katedrze Gnieźnieńskiej i zaledwie 150 m od Starego Rynku i 1,5 km od dworca PKP

Obsługa turystów i pielgrzymów

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej - Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski
Adres
Budynek Ratusza
ul. Chrobrego 40/41
62-200 Gniezno

www.szlakpiastowski.com.pl

Archikatedra Gnieźnieńska

Obecna katedra gnieźnieńska jest trzecim z kolei kościołem wystawionym na Wzgórzu Lecha (sugestie o wcześniejszych kościołach w okresie przedchrześcijańskim są mało przekonywującą hipotezą). Pierwszy kościół pobudował książę Mieszko I przed 977 r. (data śmierci Dąbrówki, żony władcy, która w tym kościele została pochowana).

Gdy w 1000 r. została powołana do życia archidiecezja gnieźnieńska podczas tzw. Zjazdu Gnieźnieńskiego, tutejszy kościół został podniesiony do godności katedry (kościoła biskupiego). Ta przedromańska świątynia przeżyła - opierając się na relacji nie zawsze wiarygodnego Thietmara - swój pierwszy wstrząs w 1018 r. - ponoć kościół uległ pożarowi, ale już 7 lat później odbyła się w niej pierwsza w dziejach państwa polskiego koronacja królewska. Odtąd będzie aulą koronacyjną królów polskich do 1300 r. (Mieszko I, Bolesław Śmiały, Przemysław II i Wacław Czeski).

W wyniku zamieszek wewnętrznych i następnie najazdu na Gniezno księcia czeskiego Brzetysława (1037-1039) katedra uległa całkowitej dewastacji. Ok. połowy XI w. przystąpiono do budowy nowej świątyni, trzynawowej o długości ok. 48 m i szerokości wraz z murem 26,2 m. Od wschodu zakończona była trzema absydami. Dla tego kościoła zostały ufundowane w ostatniej ćwierci XII w. słynne brązowe drzwi.

Abp Jarosław Bogoria Skotnicki (1342-1374) rozpoczął budowę nowej świątyni w stylu gotyckim, zakończoną pod koniec XIV w. W zamierzeniach arcybiskupa miała być ponownie miejscem koronacyjnym królów polskich, stąd zaprojektowano szczególnie starannie wystrój plastyczny wnętrza. Jest to kościół trzynawowy z ambitem (obejście za prezbiterium), ale bez transeptu, na co nie pozwalały rozmiary stoku góry. Ambitne założenia budowniczych katedry sprawiły, że należy ona nie tylko do najbardziej monumentalnych zabytków architektury gotyckiej w Polsce, ale jest także jedynym w Polsce przykładem katedry koronacyjnej prawdziwej w sensie typu architektonicznego.

Wieże katedry dobudowano w XV i XVI w., kaplice zaś wokół naw bocznych i ambitu w XVI-XVIII w. (ostatnią ukończono w 1730 r.).

Pożar katedry w 1613 r. zniszczył dachy i hełmy wież. W drugiej połowie XVII w. ustawiono, w miejsce dotychczasowej drewnianej gotyckiej tumby, drewnianą imponującą konfesję św. Wojciecha, wykonaną na wzór rzymskiej konfesji Berniniego. Kolejny pożar 25.VIII.1760 r. spowodował bardzo poważne zniszczenia, m. in. zawaliło się sklepienie nad prezbiterium. Odbudowę katedry powierzono architektowi królewskiemu Efraimowi Szregerowi, który gotyckie wnętrze prezbiterium i nawy głównej przebudowywał w stylu barokowo-klasycyzującym. Bryle katedry zaś nadał jednolity wygląd. Kaplice boczne pokrył poziomym dachem i otoczył je wspólnym architektonicznie urozmaiconym murem. Na szczytach wież umieścił barokowe hełmy. Jemu zawdzięczamy dzisiejszy wygląd zewnętrzny katedry.

Zwiedzanie

 • Bazylika Prymasowska w Gnieźnie:
  maj - wrzesień: 9.00 - 11.45 / 13.00 - 17.00 oraz niedziele 13.00 - 15.00
  październik - kwiecień: 9.00 - 11.45 oraz 13.00 - 16.00
 • Muzeum:
  maj - październik: 8.00 - 17.00 oraz niedziele i święta 16.00
 • Taras widokowy w wieży południowej:
  maj - październik: 9.30 - 11.45 oraz 13.00 - 17.00

Rezerwacje

 • +48 61 424 13 89
 • +48 602 708 231

Biuro Przewodników Katedralnych w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie

ul. Jana Łaskiego 9
62-200 Gniezno

Siedziba przewodników katedralnych mieści się w północnej części katedry (od strony Kolegiat), wejście w kruchcie. Grupy turystyczne i pielgrzymkowe obsługiwane są w języki polskim, angielskim i niemieckim. Zobaczyć można wnętrze katedry, podziemia i Drzwi gnieźnieńskie.

Msze Św. i Nabożeństwa

Parafia przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP, Sanktuarium św. Wojciecha

Porządek Mszy św.:

 • Soboty:
  18.00
 • Niedziele:

  8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00;
  Kościół pw. św. Piotra i Pawła na cmentarzu: 11.00

 • Dni powszednie:
  12.00, 18.00;
  Kościół pw. św. Piotra i Pawła na cmentarzu: 7.30
 • Święta zniesione:
  7.00, 12.00, 16.30, 18.00;
  Kościół pw. św. Piotra i Pawła na cmentarzu: 7.30
Parafia pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

Porządek Mszy św.:

 • Soboty:
  18.00
 • Niedziele:

  8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

 • Dni powszednie:
  7.00, 18.00
 • Święta zniesione:
  7.00, 8:30, 16:30, 18:00
Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia

Porządek Mszy św.:

 • Soboty:
  18.00
 • Niedziele:
  7.30, 9.30, 11.00, 17.00
 • Dni powszednie:
  17.00, 18.00
Parafia pw. Matki Zbawiciela

Porządek Mszy św.:

 • Soboty:
  18.00
 • Niedziele:
  8.00, 9.30, 11.00, 17.00
  lipiec - sierpień: 8.00, 9.30, 11.00
 • Dni powszednie:
  17.00, 18.00
Parafia pw. bł. Michała Kozala BM

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  7.30, 9.30, 11.00, 14.00, 18.00
 • Dni powszednie:
  7.00, 18.00
 • Święta zniesione:
  7.00, 10.00, 17.00, 18.00
 • Codziennie:
  w kaplicy ss. karmelitanek: 7.30
Parafia pw. NPM Królowej Polski-Wojskowa

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  9.00, 10.00, 11.30, 17.00
  Witkowo: 16:00
 • Dni powszednie:
  7.30, 17.00
Parafia pw. Świętej Trójcy-Fara

Porządek Mszy św.:

 • Soboty:
  18.30
 • Niedziele:
  7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30
 • Dni powszednie:
  7.00, 18.30
Parafia pw. św. Wawrzyńca

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 12.30, 19.00
 • Dni powszednie:
  7.30, 8.00, 17.30, 18.00, 18.30
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Porządek Mszy św.:

 • Soboty:
  18.30
 • Niedziele:
  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 18.00
 • Dni powszednie:
  6.15, 9.00, 18.00
 • Święta zniesione:
  6.16, 9.00, 16.30, 18.00
Parafia pw. bł. Bogumiła

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
 • Dni powszednie:
  7.00, 17.30, 18.30
 • Święta zniesione:
  7.00, 8.30, 10.00, 18.30
Parafia pw. bł. Jolenty

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 18.00
  lipiec-sierpień: 21.00
 • Dni powszednie:
  8.30, 18.00
 • Święta zniesione:
  8.00, 10.00, 18.00
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
  maj-wrzesień: 20.00
 • Dni powszednie:
  9.00
Parafia pw. św. Michała Archanioła

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  8.00, 10.00, 11.30, 13.00(oprócz okresu wakacyjnego), 17.00
 • Dni powszednie:
  8.00, 17.00
Parafia pw. bł. Radzyma Gaudentego

Porządek Mszy św.:

 • Niedziele:
  8.00, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00
  Łabiszynek: 9.00; czas letni: 20.30
 • Dni powszednie:
  7.00, 18.00

Spowiedź

Katedra
10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 (w miesiącu lipcu i sierpniu spowiedź odbywa się w godzinach 13:30 - 15:30)
Kościół OO. Franciszkanów (Rynek)
16.00 - 18.00

Pytania i odpowiedzi

Bezprzewodowy internet - gdzie jest?

Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Gniezna w Gnieźnie został uruchomiony bezprzewodowy Internet, który jest dostępny na deptaku ulicy Chrobrego oraz Rynku. Zasięg bezprzewodowej sieci ciągnie się wzdłuż ulicy Chrobrego (z wyłączeniem ogródka przy restauracji "Gwarna") od skrzyżowania z ulicą Mieszka I oraz na terenie Rynku. Posiadając laptopa lub inne przenośne urządzenie wyposażone w kartę wi-fi można wysłać emaila i ściągnąć potrzebne informacje lub dane w trakcie korzystania z kawiarnianych ogródków. Cała usługa jest całkowicie bezpłatna.

Ponadto zarówno w Domu Pielgrzyma” Adalbertus” jak i w Hotel Pietrak przy ul. Chrobrego 3 można również darmowo korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Parkingi - gdzie się znajdują i ile kosztują?

Polecamy monitorowany parking katedralny znajdujący się przy ul. Słomianka w Gnieźnie. Koszt postoju – dobrowolna ofiara na cele Katedry.

Informacja Turystyczna – gdzie jest?

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14
62-200 Gniezno

tel./fax 61 428 41 00
e-mail : it@szlakpiastowski.com.pl

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej

od stycznia do 31 marca
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

od 1 kwietnia do 30 września
poniedziałek – piątek 9:00-17:00
soboty 10:00-18:00
niedziele i święta 10:00-18:00

od 1 października do 31 grudnia
poniedziałek – piątek 9:00-17:00

Głównym zadaniem Centrum jest dostarczanie informacji o atrakcjach turystycznych powiatu oraz odbywających się na terenie naszego powiatu imprezach kulturalno - sportowych.

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej ma na celu, poprzez swoją działalność, przyczynić się do wydłużenia czasu pobytu turystów w naszym powiecie.

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej profesjonalnie obsługuje turystów z kraju i zza granicy. Udziela także informacji na temat zaplanowania danej wycieczki. W Centrum można załatwić praktycznie wszystko, począwszy od wiadomości o Powiecie Gnieźnieńskim i Szlaku Piastowskim. Można także uzyskać wyczerpujące i szczegółowe informacje o bazie noclegowej, hotelowej, campingowej i agroturystycznej w całej Polsce. Można również zaopatrzyć się w materiały promocyjne naszego powiatu, czyli wszelkiego rodzaju opisy i informacje o powiecie, w trzech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki). Ponadto do nabycia w Centrum są także różnego rodzaju wydawnictwa, to znaczy plany miast czy mapy poszczególnych regionów Polski.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – w jakich godzinach?

Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele OO. Franciszkanów (Rynek) od godz. 9.30 do 18.00

Intencje mszalne, podziękowania i prośby - gdzie składać?

W katedrze gnieźnieńskiej i w pozostałych parafiach Gniezna intencje mszalne, podziękowania i prośby można składać w biurze parafialnym lub w zakrystii po Mszy św.

Msze św. i nabożeństwa - jaki jest porządek?

http://www.dompielgrzymagniezno.pl/index.php?page=subpage&id=77

Muzeum Diecezjalne - co można zobaczyć?

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej znajdujące się na Wzgórzu Lecha tuż obok katedry (ul. Kolegiaty 2, tel. 61/426.37.78, e-mail: muzeumag@op.plwww.muzeumag.pl) jest spadkobiercą dawnego skarbca katedralnego gromadzącego przez wieki najcenniejsze przedmioty materialne służące do sprawowania kultu Bożego. Kielichy, puszki, monstrancje, pacyfikały, pierścienie biskupie oraz obrazy, niezliczone rzeźby i zabytkowe tkaniny są podstawą kolekcji Muzeum AG. Jego zbiory – obok krakowskich i jasnogórskich – stanowią najbogatszy polski skarbiec kościelny.


Muzeum czynne:
9.00-17.00 maj-październik (w niedziele i święta do 16.00) 
9.00-16.00 listopad-kwiecień (oprócz niedziel, świąt i poniedziałków)

Przewodnik - jak zamówić?

Biuro Przewodników Katedralnych w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie
Adres: ul. Jana Łaskiego 9
62-200 Gniezno

Siedziba przewodników katedralnych mieści się w północnej części katedry (od strony Kolegiat), wejście w kruchcie. Grupy turystyczne i pielgrzymkowe obsługiwane są w języki polskim, angielskim i niemieckim. Zobaczyć można wnętrze katedry, podziemia i Drzwi gnieźnieńskie.


Zwiedzanie
maj - wrzesień: 9.00 - 11.45 oraz 13.00-17.00 (oprócz niedziel i świąt)
październik - kwiecień: 9.00 - 11.45 oraz 13.00-16.00 (oprócz niedziel i świąt)

Rezerwacja
tel. 61/424.13.89
602 708 231

Taras widokowy w wieży południowej czynny  - maj - październik 9.30 - 11.45 oraz 13.00 - 17.00

Źródło: www.archidiecezja.pl

Odpust ku czci św. Wojciecha - kiedy można w nim uczestniczyć?

Gniezno, jako miejsce kultu pierwszego Patrona Polski, chociaż Czecha z pochodzenia, posiada nieprzerwaną tradycję od prawie 1000 lat. Za pierwszy akt kultu, jaki Męczennikowi okazał książę Bolesław Chrobry i cała ówczesna Polska chrześcijańska należy uznać wykupienie zwłok biskupa Wojciecha, z wielką czcią przewiezienie ich do Gniezna i złożenie w stołecznym Kościele. W marcu roku 1000 cesarz Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu.

Przejawem kultu publicznego biskupa i męczennika są również uroczyście obchodzone doroczne odpusty św. Wojciecha w Gnieźnie, na które przybywają pielgrzymi z całej Polski, a w ostatnich latach także z zagranicy.

Uroczystości patronalne ku czci św. Wojciecha są obchodzone w sobotę i niedzielę po dniu 23 kwietnia, który jest liturgicznym wspomnieniem św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika.

Powitanie grupy przed Mszą św. - co należy zrobić?

Aby grupa pielgrzymów do sanktuarium św. Wojciecha została powitana w czasie Mszy św., należy przed rozpoczęciem Eucharystii zgłosić jej udział w zakrystii katedralnej.

Spowiedź – gdzie i kiedy się odbywa?

Stały dyżur spowiedniczy w Gnieźnie od poniedziałku do soboty:

- katedra: 10.00-12.00; 14.00-16.00

- kościół OO. Franciszkanów (Rynek): 16.00-18.00

Dewocjonalia - gdzie można kupić?

W kompleksie budynków, w którym znajduje się Dom Pielgrzyma „Adalbertus”, mieści się również Księgarnia Archidiecezjalna wraz z działem dewocjonalia.

Oprócz bogatej oferty książek religijnych i ciekawych pozycji albumowych, można nabyć estetycznie wykonane pamiątki, upominki, pomoce modlitewne. Asortyment jest na bieżąco poszerzany o nowe przedmioty. Dział poleca: obrazy, ikony, różańce, książeczki do nabożeństw, upominki, pamiątki, wyroby ze srebra, kasety magnetofonowe, kasety video i płyty DVD z filmami religijnymi, pocztówki, telegramy ślubne, pamiątki chrztu i komunii, figurki postaci religijnych, płaskorzeźby, krzyże na ścianę i wiele innych.

Błogosławieństwo pamiątek - kiedy?

Pamiątki religijne mogą być pobłogosławione w zakrystii katedralnej
przed lub po Mszy św.

Chóry i orkiestry - co muszą zrobić, aby mogły zaśpiewać lub zagrać w Katedrze?

Aby móc zorganizować koncert chóru lub orkiestry w katedrze gnieźnieńskiej należy uzyskać zgodę Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie: ul. Jana Łaskiego 7, skr. poczt. 18, tel. 61/426.21.02,
fax 61/426.21.05, e-mail: kuria@gniezno.opoka.org.pl,
godziny przyjęć: pn.-pt. 8.30-14.00.

Wyżywienie - gdzie można zjeść ciepły posiłek?

W Domu Pielgrzyma „Adalbertus” znajduje się Restauracja Tumska – serwująca dania kuchni polskiej oraz Ristorante Italiano, gdzie można rozkoszować się włoską PIZZĄ i oryginalnymi daniami rodem z Italii.

Ponadto polecamy Restaurację w Hotelu Pietrak (przy ul. Chrobrego 3 – gnieźnieński deptak), gdzie serwowane są obiady w formie bufetów – JESZ ILE CHCESZ!

W Hotelu Pietrak warto również odwiedzić herbaciarnię na wiszących ogrodach – jest to magiczne miejsce pełne rodzinnego ciepła, aromatów herbaty, kawy czy pysznych domowych wypieków. Czynne codziennie od godz. 8.00.

Noclegi - gdzie, jak zarezerwować?

Turystom i pielgrzymom polecamy Dom Pielgrzyma „Adalbertus” znajdujący się przy u. Tumskiej 7a (naprzeciw Archikatedry gnieźnieńskiej). Tel. +48 61 42613 60

Adres hotelu

Hotel Pietrak Adalbertus
& Dom Pielgrzyma
ul. Tumska 7a, 62-200 Gniezno

Kontakt